Automatické dávkování a sklad surovin

  • Vážní systémy: Micro, Minor, Makro suroviny
  • Automatický sklad: 38 polic po 6-ti boxech. Celkem 228 pozic
  • Pojízdná vážní stolice: Pro přesné odebírání z automatického skladu
  • Automatický vyklapěč boxů: Zásobník na 18 boxů

VÁŽNÍ SYSTÉMY

Pro dosažení maximální variability v automatickém procesu odvažování vyrábíme váhy v několika provedeních. Liší se jak způsob dávkování tak velikostí zásobníku. Samotné odvažování zajišťuje šnekovnice řízená frekvenčním měničem. Vážní stolice jsou osazeny citlivými tenzometry komunikujícími po CAN Open s minimální odezvou.

Naskladnění surovin

Před samotným nasypáním suroviny do zásobníku musí být načten čárový kód suroviny a zásobníku. Pokud je vyhodnocena shoda surovin dojde k uvolnění víka a je možný příjem suroviny.

VERTIKÁLNÍ SKLADOVÝ SYSTÉM S ŘÍZENÝM ODVAŽOVÁNÍM

Automatický sklad je využíván pro uskladnění nízkoobjemových surovin a jejich směsí. Směsi micro surovin jsou odvažovány poloautomaticky pomocí pojízdné vážní stolice, která je umístěna u podavače polic.

Automatický sklad vysouvá police s požadovanou surovinou dle receptury, samotné odvážení požadované hmotnosti provádí obsluha stroje. Odváženou směs lze zaskladnit zpět do automatického skladu, nebo do automatického vyklapěče k výrobě.
Každá pozice je vybavená POKA-YOKE průletovým snímačem jako prevence proti záměně suroviny.

Naskladnění surovin do automatického skladu

Před samotným nasypáním suroviny do zásobníku musí být načten čárový kód suroviny a boxu. Pokud je vyhodnocena shoda surovin dojde k uvolnění váhy a je možný příjem suroviny. V příjmové stanici se zapíše množství suroviny do SQL databáze. Automatický sklad vybere prázdnou pozici pro uložení a taktéž zapíše informaci o poloze boxu do SQL databáze.

AUTOMATICKÝ VYKLAPĚČ BOXŮ

Lineární podavač zajišťuje transport boxu ze tří drah. Každá dráha slouží jako zásobník 6-ti boxů. Při naskladnění boxu do vyklapěče dojde k načtení čárového kódu, tím je zajištěn přehled o obsahu a pozice každého boxu. Při požadavku na surovinu manipulátor automaticky vybere dráhu se správnou surovinou a vysype její obsah do násypky.

Naskladnění boxů do vyklapěče

Čárový kód je poprvé načten při vstupu do dráhy a podruhé při převzetí manipulátorem. Informace o obsahu boxu jsou ukládány do SQL databáze.

Balící linka s robotickou paletizací

  • Plošina: Pro maximální využití prostoru je linka situována do patra
  • Spirálový dopravník
  • Robotická paletizace Vybavené roboty FANUC
  • Šikmý dopravník s crasherem

Šikmý dopravník s crasherem

Po šikmém dopravníku se přesouvají výrobky k ručnímu stanovišti na plošině.Dopravníky jsou vybaveny crasherem, který vytlačí z balení přebytečný vzduch.

Spirálový dopravník

Spirálový dopravník s modulárním pásem umožňující mezipodlažní transport produktu.

Robotická paletizace

Plně automatický systém paletizace. Při změně výrobku je načten balící přepis podle kterého robot rovna výrobky na paletu.